ข้อมูลบุคลากร

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรินทร์  เกษรณ์สุวรรณ์

 โทรศัพท์ 081-1905602          e-mail  krurin@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1  มีนาคม  2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน

บุคลากรผู้บริหารครูผู้สอนพนักงานราชการครู    อัตราจ้างเจ้าหน้าที่อื่นๆรวมทั้งหมด
ปีการศึกษา 256211902224