ข่าวสารประชาสัมพันธ์

P PYC School โรงเรียนบ้านพรุยายชีจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไล์นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรียนรู้ด้วยตนเอง ( เอกัตบุคคล ) ด้วย PYC distance learning model ( P   Plan  by  google site. Y   Your virtual classroom  by  Line. C  Check learning evaluation  by google form. )

https://sites.google.com/view/pycschool เรียนสดออนไลน์กับคุณครูออนไลน์

ใบสมัครเข้าเรียน ของโรงเรียนบ้านพรุยายชีเป็นการสมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด19
Link วิชาการ : shorturl.at/gjW69

ข่าวประชาสัมพันธ์